Ceník

ceny

Ceny se bohužel dost liší a proto není možně je ve většině případů paušalizovat neboť by muselo dojít k jejich nadhodnocení.Snažíme se proto dělat ceny zákazníkovi cenu na míru aby neplatil zbytečně mnoho.

 

– revize odběrného místa (pro ČEZ) – 800 Kč

– revize domovní čerpací stanice kalů – 500 Kč

– revize domovní instalace – cca 80 Kč/jistič

– revize hromosvodu (LPS) – cca 250 Kč/svod